Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
PHYS 102 Genel Fizik II: Elektromagnetizma ve Optik 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 201 On kosul Elektrik Devreleri I 3 2 4 6
EEE 211 Mühendisler için Hesapsal Programlama 2 2 3 4
EEE 281 On kosul Mühendislik Matematiği I 2 2 3 6
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 202 On kosul Elektrik Devreleri II 3 2 4 6
EEE 232 On kosul Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler 2 2 4 6
EEE 242 Sayısal Tasarım 2 2 3 5
EEE 282 On kosul Mühendislik Matematiği II 2 2 3 5
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 302 On kosul Mikroişlemciler 2 2 3 8
EEE 301 On kosul İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler 3 2 4 7
EEE 331 On kosul Analog Elektronik 3 2 4 7
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 302 On kosul Haberleşmenin İlkeleri 2 2 3 7
EEE 322 On kosul Mühendislik Elektromanyetiği 2 2 3 6
EEE 332 On kosul Sayısal Elektronik 3 2 4 8
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 311 Kontrol Sistemleri 2 2 3 6
EEE 497 On kosul Senior Proje I 0 6 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 2 2 3 6
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
ST 300 Staj II 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 498 On kosul Senior Proje II 0 6 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 2 2 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 303 On kosul İşletim Sistemleri 3 2 4 8
CE 304 İşletim Sistemleri Güvenliği 2 2 3 5
CE 340 Kriptografi ve Ağ Güvenliği 1 2 3 5
CE 360 Kablosuz İletişim 3 0 3 5
CE 401 Algoritma Tasarımı 3 0 3 5
CE 403 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon 2 2 3 5
CE 450 Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama 3 0 3 5
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 5
CE 490 Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 5
EEE 307 On kosul Elektromekanik Enerji Dönüşümü 2 2 3 6
EEE 311 Kontrol Sistemleri 2 2 3 6
EEE 321 On kosul Elektromanyetik Dalgalar 2 2 3 6
EEE 406 Biyomedikal Mühendisliğin Temelleri 3 0 3 5
EEE 413 On kosul Sayısal İşaret İşleme 2 2 3 6
EEE 416 On kosul Radar, Sonar ve Sismik İşaret İşleme 2 2 3 5
EEE 420 On kosul VHDL ile FPGA Tasarımı 2 2 3 6
EEE 422 On kosul Mikrodalga Mühendisliği 3 0 3 5
EEE 424 On kosul Antenler 2 2 3 5
EEE 426 On kosul Uzaktan Algılama 2 2 3 5
EEE 432 On kosul Ölçme ve Cihazlar 2 2 3 6
EEE 435 On kosul Haberleşme Elektroniği 2 2 3 6
EEE 441 On kosul Telekomünikasyon I 2 2 3 6
EEE 442 On kosul Telekomünikasyon II 2 2 3 5
EEE 461 On kosul Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 6
EEE 471 On kosul Yüksek Gerilim Mühendisliği 3 0 3 5
EEE 472 On kosul Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı 3 0 3 5
Diğer Notlar

Toplam İEU Kredisi: 146
Toplam Ders Saati :184
Toplam AKTS Kredisi :240

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 7 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.

 Seçmeli dersler;

               -2 adet teknik,

               -2 adet sınırlı teknik,

               -3 adet üniversite serbest seçmeli şeklinde alınmalıdır.

Teknik Seçmeli Dersler: En az 4 AKTS'lik EEE veya CE kodlu meslek dersleri arasından ve Sınırlı teknik dersler 6 AKTS'lik laboratuvarlı meslek dersleri arasından alınmalıdır.

 

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı