Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Verilen Dersler

EEE 100 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş
EEE 202 Elektrik Devreleri II
EEE 205 Elektrik Devre Temelleri
EEE 206 Elektroniğe Giriş
EEE 232 Mikroelektronik Aygıt ve Devreler
EEE 301 İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler
EEE 302 Haberleşmenin İlkeleri
EEE 331 Analog Elektronik
EEE 332 Sayısal Elektronik
CE 301 Mantık Tasarımı
CE 302 Mikroişlemciler