PHYS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Fizik II: Elektromagnetizma ve Optik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 102
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Elektrostatik ; elektrik yükü, Kulomb yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji; elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası; Manyetik malzeme; Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası gibi elektromanyetiğin temel konularında öğrencileri belli bir bilgi düzeyine getirmektir. Ayrıca Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; dalgaların yansıma, kırılma ve girişimi; Huygen ilkesi; elektromanyetik dağılma gibi optiğin temel ilkelerini öğrencilere tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik kuramının temel ilkelerini kavramış olmak;
  • Kulomb yasası, Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji kavramlarını kapsamlı bir şekilde anlamış olmak;
  • Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası, Biot-Savart yasası gibi kavramları öğrenmek;
  • Zamanla-değişen alanlar ve Faraday indükleme yasasının uygulandığı alanlar hakkında bilgi sahibi olmak;
  • Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, ve Snel Yasası gibi kavramları Optik alanındaki problemlere uygulayabilecek düzeye erişmiş olmak;
  • Optik alanında Yansıma, kırılma; Girişim ve Huygen İlkesi gibi kavramları anlamak ve bunların uygulamalardaki önemini idrak etmiş olmak;
Tanımı Elektromanyetik ve Optiğe giriş. ve elektrostatiğe giriş; elektrik yükü, Kulomb Yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji. Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası. Manyetik malzeme. Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası. Optik: Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; Yansıma ve kırılma; Girişim; Huygen İlkesi; elektromanyetik dağılma ve ızgaralar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik Yükü ve Alanı / Electric Charge and Electric Field, Kısım 21. Bölümler 111 / Chapter 21. Sections 111. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
2 Gauss Yasası / Gauss's Law, Kısım 22. Bölümler 14. / Chapter 3. Sections 14. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
3 Elektrik Potansiyel / Electric Potential, Kısım 23. Bölümler 18. / Chapter 23. Sections 18. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
4 Sığa, Dielektrik Malzeme / Capacitance, Dielectrics, Molecular Description of Dielectrics, Kısım 24. Bölümler 12. / Chapter 24. Sections 12. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
5 Kapasitörler Seri ve Paralel Bağlama; Elektrik Enerji Depolanması / Capacitors in Series and Parallel, Electric Energy Storage; Electric Currents; Current Density and Drift Velocity, Kısım 2425. Bölümler 34/12. / Chapter 2425. Sections 34/12. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
6 Ohm Yasası, Dirençler, Elektrik Güç / Ohm's Law: Resistance and Resistors; Electric Power; Electromotive Force, Kirchhoff's Rules; RC Circuits, Kısım 2526. Bölümler 36. / 13. Chapter 2526. Sections 36. / 13. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
7 Magnetizma, Elektrik Akımı üzerindeki Kuvvet / Magnetism, Force on an Electric Current and on a Moving Electric Charge in a Magnetic Field: Lorentz Force Law; Magnetic Dipole Moment Kısım 27. Bölümler 15. / Chapter 27. Sections 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
8 Manyetik Alan Kaynakları, Amperé Yasası / Sources of Magnetic Field, Ampere's Law, Kısım 28. Bölümler 15. / Chapter 28. Sections 15. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
9 Bio Savar Yasası, Manyetik Malzeme / BiotSavart Law / Magnetic Materials Kısım 28. Bölümler 610. / Chapter 28. Sections 610. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
10 Electromagnetic Induction and Faraday's Law, Kısım 29. Bölümler 17. / Chapter 29. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
11 Inductance; Energy Stored in a Magnetic Field; LR Circuits, LC Circuits and Electromagnetic Oscillations, LRC Circuits, Kısım 3031. Bölümler 16. / Chapter 3031. Sections 16. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
12 Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves, Kısım 32. Bölümler 17. / Chapter 32. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221,
13 Light: Reflection and Refraction, Snell's Law, Total Internal Reflection; Fiber Optics, Kısım 33. Bölümler 17. / Chapter 33. Sections 17. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
14 Wave Nature of Light; Interference; Huygens' principle, Kısım 16. Bölümler 35. / Chapter 35. Sections 16. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
15 Dönemin Genel Tekrarı Bölümler 21-35 Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, 2008, AddisonWesley, ISBN10: 0136139221, ISBN13: 9780136139225
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4/E, Giancoli, ©2008, AddisonWesley, Published: 08/27/2008, ISBN10: 0136139221 | ISBN13: 9780136139225
Diğer Kaynaklar

University Physics with Modern Physics with Mastering Physics™, 12/E, Young & Freedman ©2008, AddisonWesley, Published:03/23/2007,ISBN10: 080532187X, ISBN13: 9780805321876 Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics and Mastering Physics™, 2/E, Knight, ©2008, AddisonWesley, Published:10/09/2007, ISBN10: 0321513339, ISBN13: 9780321513335

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest