TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1                      1Bilgi
 
Beceri 1                      1Beceri
2                      2
3                       
4                       
5                       
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                      1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                      2
                       3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                      1Yetkinlik (Öğrenme)
2                      2
3                      3
4                       
5                       
6                       
7                       
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                      1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                      2
3                      3
4                      4
5                      5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                      1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                      2
3                       
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiMatematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptirElektrik ve elektronik mühendisliği ile ilişkili problemlerde kullanmak üzere matematik, temel bilimler ve ilgili diğer mühendislik alanlarında yeterli altyapıya sahiptir.
BeceriMatematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanırElektrik ve elektronik mühendisliği ile ilişkili problemlerde kullanmak üzere matematik, temel bilimler ve ilgili diğer mühendislik alanlarında yeterli altyapıya sahiptir.
BeceriMühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygularElektrik ve elektronik mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır.
BeceriBir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygularBir elektrik ya da elektronik sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemleri uygular.
BeceriMühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanırElektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, teknik sembolleri ve resim kullanarak iletişim kurar.
BeceriDeney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar Simulasyon ve/veya deney tasarlar, yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Yetkinlik(Öğrenme)Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Hayat boyu öğrenme istidatı, yeteneği ve eğilimine sahiptir.
İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.
Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Hayat boyu öğrenme istidatı, yeteneği ve eğilimine sahiptir.
İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.
Yetkinlik(Öğrenme)Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanırElektrik ve elektronik mühendisliği ile ilişkili problemlerde kullanmak üzere matematik, temel bilimler ve ilgili diğer mühendislik alanlarında yeterli altyapıya sahiptir.
Yetkinlik(Öğrenme)Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygularElektrik ve elektronik mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır.
Yetkinlik(Öğrenme)Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygularBir elektrik ya da elektronik sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemleri uygular.
Yetkinlik(Öğrenme)Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanırElektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, teknik sembolleri ve resim kullanarak iletişim kurar.
Simulasyon ve/veya deney tasarlar, yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar.
Yetkinlik(Öğrenme)Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırBir elektrik ya da elektronik sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemleri uygular.
Simulasyon ve/veya deney tasarlar, yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Teknik resim kullanarak iletişim kurarElektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, teknik sembolleri ve resim kullanarak iletişim kurar.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.