Elektrik-Elektronik Mühendislerinin Yaptıkları ya da Yapacakları Çalışmalar!

 

Biyonic-opter (BionicOpter)
(Kontrol, Gömülü Sistemler, Haberleşme)
Altıncı Duyu Teknolojisi (SixthSense technology)
(Gömülü Sistemler, İşaret İşleme)


 

Akıllı Telefonların Geleceği ile İlgili 10 Öngörü
(Gömülü Sistemler, Telekomünikasyon)
(Top 10 Concept Smartphones for the Future)
Dalga Yönetimi
(Kontrol, Elektronik, Haberleşme)
(WaveHandling)


 

Geleceğin Güvenlik Sistemleri
(Elektronik, Gömülü Sistemler, Komünikasyon)
(The Security Systems of the Future)
Geleceğin Sağlık Teknolojileri
(İşaret İşleme, Gömülü Sistemler, Haberleşme)
(Future of Technology in Health)