Uzmanlık Alanları ve Seçmeli Dersler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü programında 4 uzmanlık alanı bulunmaktadır. Öğrenciler seçtikleri derslere göre bu uzmanlık alanlarından birisinde dersleri tamalarlarsa, bitirdikleri uzmanlık alanını belirten bir belge, diploma ekinde kendilerine verilecektir.

Programda bulunan 4 uzmanlık alanı aşağıdadır:
- Robotik ve Kontrol Sistemleri
- Sayısal İşaret İşleme
- Telekomünikasyon
- Güç Sistemleri

Bu uzmanlık alanlara ilişkin ders seçenekleri aşağıdadır.


Dönem

Seçmeli Dersler
Robotik ve Kontrol Sistemleri
İşaret İşleme

Telekomünikasyon

Güç Sistemleri
III

RELEC 001

PHYS 200 (T) /
PHYS 210 (T) /
EEE 211 (T)
PHYS 200 (T) / PHYS 210 (T) / EEE 211 (T) PHYS 200 (T) /
PHYS 210 (T) /
EEE 211 (T)
PHYS 200 (T) / PHYS 210 (T) / EEE 211 (T)
V ELEC 001 Teknik olmayan Teknik olmayan Teknik olmayan Teknik olmayan
V RELEC 002 CE 302 (T) CE 302 (T) CE 302 (T) CE 302 (T)
VI ELEC 002 Teknik olmayan Teknik olmayan Teknik olmayan Teknik olmayan
VI ELEC 003 EEE 307 (T) CE 306 (T) CE 306 (T) EEE 307 (Z)
VII ELEC 004 CE 470 (T) CE 490 (Z) /
EEE 501 (T)
EEE 442 (Z) /
EEE 541 (Z)
EEE 471 (T)
VII ELEC 005 EEE 461 (Z) CE 470 (T) CE 470 (T) EEE 311 (Z)
VII RELEC 003 EEE 311 (Z) EEE 311 (Z) EEE 435 (T) EEE 432 (T)
VIII ELEC 006 EEE 432 (T) EEE 406 (Z) CE 360 (Z) /
EEE 523 (Z)
EEE 472 (T)
VIII ELEC 007 Serbest Seçmeli Serbest Seçmeli Serbest Seçmeli Serbest Seçmeli
VIII RELEC 004 EEE 413 (Z) EEE 413 (Z) EEE 413 (Z) EEE 413 (Z)


Z: Zorunlu Ders
T: Tavsiye Edilen Ders