GEAR 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Dünya Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 307
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders dünyanın çeşitli bölgelerinden uzun metrajlı filmleri realizm ve sanat konularını esas alarak inceler. Farklı türde filmler, günümüzde öne çıkan sinema hareketlerini tanıtmak amaçlı olarak analiz edilir. Küresel sinemanın günümüz dünyasındaki kültürel, sosyal ve politik meselelerle etkileşimleri derinlemesine incelenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüzdeki sinema hareketleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
  • Günümüz sinemasındaki sanat ve gerçekçilik üzerine olan tartışmaları öğrenebilir.
  • Dünyanın farklı coğrafyalarında üretilen filmlerin karakteristik özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
  • Global dünyada sinema ve kültürel değişim arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.
  • Günümüz sinemasında global etkiler ve bölgesel kültürel ögeler arasındaki etkileşimleri inceleyebilir.
  • 21. Yüzyıl sinemasında değişen ve yenilenen film türlerini analiz edebilir.
  • Farklı coğrafyalarda farklı film türlerinin oynadığı sosyokültürel ve politik roller hakkında bilgi sahibi olabilir.
Tanımı Bu derste her hafta 2000’li yıllarda, dünyanın farklı bir coğrafyasında üretilmiş ve küresel başarı kazanmış uzun metraj bir film izleyeceğiz ve analiz edeceğiz. Haftanın okumaları izlenecek filmin teknik ve tematik yapısının daha rahat anlaşılmasını sağlayacak ve günümüz dünyası için kültürel önemini vurgulayacaktır.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sinemada Realizm ve Sanat Billy Elliot (2000) Alderson, David. "Making Electricity: Narrating Gender, Sexuality, and the Neoliberal Transition in Billy Elliot." Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media Studies 25, no. 3 (75) (2011): 1-27.
2 ‘Hyperlink’ Sinema A Touch of Sin (2013) Wang, Yanjie. "Violence, wuxia, migrants: Jia Zhangke's cinematic discontent in A Touch of Sin." Journal of Chinese Cinemas 9, no. 2 (2015): 159-172.
3 Kara Komedi ve Sosyal Gerçekçilik Volver (2006) Golob, Stephanie R. "Volver: the return of/to transitional justice politics in Spain." Journal of Spanish Cultural Studies9, no. 2 (2008): 127-141
4 Büyülü Gerçeklik Pan’s Labyrinth (2006) Orme, Jennifer. "Narrative Desire and Disobedience in" Pan's Labyrinth"." Marvels & Tales (2010): 219-234.
5 Tarihsel Film ve Tarih Yazımı The Eternal Zero (2013) Landsberg, Alison. "Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an age of mass culture." In Memory and popular film. Manchester University Press, 2018, pp. 144-159.
6 Sinema ve Nostalji An Education (2009) Higson, Andrew. "Nostalgia is not what it used to be: heritage films, nostalgia websites and contemporary consumers." Consumption Markets & Culture 17, no. 2 (2014): 120-142.
7 Sanat Filmi ve Görsel Estetik Iklimler (Climates) (2006) Bordwell, David. "The art cinema as a mode of film practice." Film Criticism 4, no. 1 (1979): 56-64.
8 Deneysel Film ve Drama “The Tree of Life (2011)” French, Sarah, and Zoë Shacklock. "The affective sublime in Lars von Trier's Melancholia and Terrence Malick's The Tree of Life." New Review of Film and Television Studies 12, no. 4 (2014): 339-356.
9 Sanat ve Politika A Separation (2011) Chaudhuri, Shohini, and Howard Finn. "The open image: poetic realism and the New Iranian Cinema." Screen 44, no. 1 (2003): 38-57.
10 Kültürlerarası Diyaloglar Certified Copy (2010) Higbee, Will, and Song Hwee Lim. "Concepts of transnational cinema: Towards a critical transnationalism in film studies." Intellect 1, no. 1 (2010): 7-21
11 Yeni Dönem Belgesellerde Sanat ve Realizm Stories We Tell (2012) Sarah Polley's Documemoir Stories We Tell: The Refracted Subject Biography (2015): 543-555.
12 Bilimkurgu ve Güncel Sosyal Sorunlar Snowpiercer (2013) Canavan, Gerry. "“If the Engine Ever Stops, We’d All Die”: Snowpiercer and Necrofuturism." Paradoxa (2014), p. 1-27.
13 Bağımsız Sinema Gişe Rekortmenlerine Karşı Sideways (2004) Nystrom, Derek. "Fear of Falling Sideways: Alexander Payne's Rhetoric of Class." Postmodern Culture 16, no. 1 (2005).\
14 Animasyon Filmlerin Küresel Popülaritesi “The Tale of the Princess Kaguya (2013)” Cooper-Chen, Anne. "Cartoon planet: the cross-cultural acceptance of Japanese animation." Asian Journal of Communication 22, no. 1 (2012): 44-57.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
4
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest