Eğitim Amaçları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı mezunları:

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı mezunları mühendislik problemlerini, matematik ve bilimsel bilgilere dayalı çözümleme, deneme ve yaratıcılıkla tanımlayacak ve çözeceklerdir.
  2. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı mezunları elektrik ve elektronik sistemleri, bileşenleri ve süreçleri disiplin, takım çalışması ve iletişim becerileriyle tasarlayacaklar ve geliştireceklerdir
  3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı mezunları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, endüstride veya devlet kurumlarında meslek alanlarında istihdam edilebilir olacak veya ileri akademik dereceleri hedefleyecek yenilikçi ve girişimciler olacaklardır.
  4. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı mezunları staj ve hizmet içi eğitim, pratik deneyim, kendi kendine ve disiplinler arası çalışma, bilgi ve deneyimini paylaşma, ileri düzey dersler ve dereceler, liderlik ve rehberlik etme yollarıyla profesyonel gelişimlerini sürdüreceklerdir.
  5. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı mezunları uygulama, araştırma ve yönetimde üretken mühendisler olarak, kendi profesyonel, mesleki kariyerlerinde mühendisliğin ahlaki, sosyal ve ekolojik sorumluluğunda topluma katkı yapan üyeler olarak işlev göreceklerdir.