CE 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikroişlemciler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 302
Güz
2
2
3
8

Ön Koşul(lar)
  CE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya EEE 242 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilere mikrobilgisayarları ve mikroişlemcileri tanıtmaktır. Bu ders kapsamında 80x86 ailesinin mimarisinin anlaşılması, 80x86 merkezi işlem biriminin (CPU) altseviyeli görevler için Assembly dili ile programlanması, bilgisayar örgütlemesinin tanıtılması ve bilgisayar mimarisi konuları işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşlemci mimarisi ve program geliştirme ortamını anladığını gösteren assembly dili programları yazar,
  • Bellek yönetimi, korumalı mod ve laboratuvarda kullanılan sanal 8086 modunu bilir,
  • Verilen genel özelliklere göre SRAM, DRAM, EPROM ve FLASH gibi tipik bellek bileşenlerinden bellek tasarımı yapar,
  • SRAM belleklerinden doğrudan örtüşmeli veya n-yollu çağrışımlı önbellek tasaımı yapar,
  • Entegre edilmiş bir elemanı analiz ederek başlangıç adresini, hafıza ve Giriş/Çıkış adres aralığı ve yansıma adreslerini belirler,
  • Yazılım ve donanım kesicilerinin çalışmasını bilir.
Tanımı The following topics will be included: the fundamental concepts of microprocessors and the relationship between assembler and basic components of a computer. 80x86 family architecture, 80x86 based Assembly language programming, computer organization, and architecture of the PC.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikroişlemcileri programlamaya giriş Mazidi, Ünite 0
2 X86 mikroişlemcisi Mazidi, Ünite 1
3 Program bölümleri ve adresleme modları Mazidi, Ünite 2
4 Veri hareketi komutları Mazidi, Ünite 2
5 Kontrol transferi komutları vebasit döngüler Mazidi, Ünite 2
6 Aritmetik ve mantık komutları: toplama, çıkarma, bölme ve çarpma Mazidi, Ünite 3
7 Fonksiyon ve makrolar Mazidi, Ünite 4
8 Arasınav I
9 Basit Giriş/Çıkış arayüzü ve 8255 programlama Mazidi, Ünite 11
10 Kesiciler Mazidi, Ünite 14
11 Hafıza arayüzü DRAM tasarımı Mazidi, Ünite 22
12 Hafıza arayüzü SRAM tasarımı Mazidi, Ünite 22
13 Veriyolu zamanlama Ders Notları
14 Arasınav II
15 Gerçek ve korumalı modlar Mazidi, Ünite 21
16 X86 işlemcinin gelişimi ve konuların kısa tekrarı Mazidi, Ünite 24

 

Dersin Kitabı The x86 PC Assembly Language, Design, and Interfacing, Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie Mazidi, and Danny Causey; ISBN 0136092268.
Diğer Kaynaklar 1: INTEL Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Prentium ProProcessor, Pentium II, III, 4:7/e, Barry Brey, Prentice Hall, 2006, ISBN10: 0131195069 | ISBN13: 9780131195066. 2: The 8088 and 8086 Microprocessors, Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applications, 4th Ed., Walter A. Triebel, Avtar Singh, Prentice Hall, 2003, ISBN10: 0130930814 ISBN13: 9780130930811.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
16
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
45
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest