CE 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 303
Güz/Bahar
3
2
4
8

Ön Koşul(lar)
  SE 115 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi olmak isteyen öğrencilere temel işletim sistemleri bilgilerini vermektir. Ders süreç yönetimi, veri depolama sistemleri, giriş/çıkış denetimi konularında kapsamlı bir giriş sağlar. İş parçacığı programlama laboratuvar çalışmaları ile birlikte incelenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar kaynaklarının kullanımındaki verimi değerlendirebilir
  • Bilgisayar kaynaklarının kulanımındaki kolaylığı değerlendirebilir
  • Bilgisayarın tümden verimli kullanılması amacı ile bilgisayarın farklı bileşenleri arasında geliştirilen mekanizmaları değerlendirebilir
  • Sistem yazılımlarının geliştirilmesi konusundaki teknikleri anlayabilir
  • Kullanıcı programları ile sistem programlarını ayırdedebilir
Tanımı İşletim Sistemi Yapıları, Süreç Yönetimi, Bellek Yönetimi, Dosya Sistemleri, Diskler, Giriş/Çıkış Sistemleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Silberschatz, Bölüm 1
2 İşletim Sistemi Yapıları Silberschatz, Bölüm 2
3 Süreçler Silberschatz, Bölüm 3
4 İş Parçacıkları Silberschatz, Bölüm 4
5 Merkezi İşlem Birimi İzlenceleme Silberschatz, Bölüm 5
6 Süreç Senkronizasyonu Silberschatz, Bölüm 6
7 Ölükilitler Silberschatz, Bölüm 7
8 Arasınav
9 Ana Bellek Silberschatz, Bölüm 8
10 Sanal Bellek Silberschatz, Bölüm 9
11 Dosya Sistemi Arayüzü Silberschatz, Bölüm 10
12 Dosya Sistemi Uygulama Silberschatz, Bölüm 11
13 Büyük Veri Depolama yapısı Silberschatz, Bölüm 12
14 Giriş/Çıkış Sistemleri Silberschatz, Bölüm 13
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı A. Silberschatz, P.B. Galvin and Greg Gagne “Operating System Concepts”, 7th Ed., Wiley, 2008
Diğer Kaynaklar A. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd. Ed. PrenticeHall, 2007W. Stallings, “Operating Systems: Internals and Design Principles” 6th Ed., PrenticeHall, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
7
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
15
Ödev
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
13
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest