CE 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kriptografi ve Ağ Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 340
Güz/Bahar
1
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders başlangıç düzeyinde bilgi güvenliği kavramlarını, şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının oluşturulmasını ele almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağ güvenliğinde tehditleri ve bunlara karşı korunma mekanizma ve yöntemlerini kavrar.
  • Kriptoloji kavramını, şifreleme ve şifre çözme algoritmalarını kavrar.
  • Şifreleme algoritmalarını uygulayarak basit şifreleme sistemleri oluşturur
  • Güvenli kimlik doğrulama ve mesaj doğrulama ile birlikte elektronik imza tekniklerini kavrar
Tanımı Öğrencilerin temel şifreleme sistemleri, algoritmaları, çalışma presipleri ve ağ güvenliği teknikleri hakkında bilgi edinmelerini ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin elde edilmesini sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch1.1 pp. 1-14
2 Kriptoloji Kavramları Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch1.2 pp 19-31
3 Simertrik Şifreleme Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.1 pp. 53-68
4 Asimetrik Şifreleme Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.2 pp. 72-81
5 Kriptografik Parmakizi Fonksiyonlar Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.3-Ch2.4 pp. 83-88
6 Sayısal İmza Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.4-Ch2.5 pp. 89-97
7 İşletim Sistemi Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch3 pp. 111-157
8 Yazılım Tabanlı Güvenlik Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch4 pp. 167-208
9 Ağ Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch5.1-Ch5.2 pp. 215-227
10 Ağ Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch5.3-Ch5.6 pp. 230-256
11 Ağ Servisleri ve Güvenlik Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch6 pp. 261-310
12 Tarayıcı Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch7 pp. 319-372
13 Uygulamada Güvenlik Modelleri Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch9 pp. 435-474
14 Proje sunumları -
15 Proje sunumları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia,© 2011 | Pearson Prentice Hall | ISBN-13: 978-0-321-70201-2, ISBN-10: 0-321-70201-8
Diğer Kaynaklar Information Security Lecture Notes: Süleyman Kondakcı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
27
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
28
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest