CE 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayarın tümden işleyişi konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Terimler ve bunların arkasındaki işlemciler, birincil bellek, ikincil bellek giriş/çıkış, mikromimari, komut kümeleri, adresleme, akış denetimi, işletim sistemleri, birleştirici dil ve paralel mimariler gibi kavramlar ders içerisinde incelenecek ve bu kavramlar ödevler ile pekiştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Bir kullanıcı programının bilgisayarın katmanlı yapısında ne şekilde çalıştırıldığını anlayabilecek,
  • Bilgisayar donanım bileşenleri ile yazılım bileşenleri arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecek,
  • Bir bilgisayar işlevinin donanım veya yazılım tarafından gerçekleştirilebilmesi seçeneklerini ortaya koyabilecek,
  • Bir bilgisayar komutunun yazılım kodu halinden bir dizi donanım sinyali haline nasıl dönüştüğünü anlayabilecek,
  • Farklı donanım öğesi tercihlerinin bilgisayarın işleyiş hızı üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.
Tanımı Bilgisayar Donanım Bileşenleri, , Mikroprgramlama, Komut Kümesi, Birleştirici Dili Komutları, Paralel Mimariler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Tanenbaum Bölüm 1
2 İşlemciler ve Birinci Bellek Tanenbaum Bölüm 2.1, 2.2
3 İkincil Bellek ve GirişÇıkış Tanenbaum Bölüm 2.3, 2.4
4 Merkezi İşlem Birimi Yongaları ve Veriyolları Tanenbaum Bölüm 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
5 Mikromimari Seviyesi: Örnekler ve Uygulama Tanenbaum Bölüm 4.1, 4.2, 4.3
6 Mikromimari Seviyesi: Tasarım ve Başarım Tanenbaum Bölüm 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
7 Dönemin gözden geçirilmesi  
8 Arasınav
9 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Genel Bakış, Veri Tipleri ve Düzeni Tanenbaum Bölüm 5.1, 5.2, 5.3
10 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Adresleme ve Komut tipleri Tanenbaum Bölüm 5.4, 5.5
11 Komut Kümesi Mimarisi Seviyesi: Akış Denetimi ve Örnekler Tanenbaum Bölüm 5.6, 5.7, 5.8
12 Birleştirici Dili Seviyesi: Komut Düzeni ve Makrolar Tanenbaum Bölüm 7.1, 7.2
13 Birleştirici Dili Seviyesi: Birleştirme Süreci, Bağlama ve Yükleme Tanenbaum Bölüm 7.3, 7.4
14 Paralel Bilgisayar Mimarileri Tanenbaum Bölüm 8
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Structured Computer Organization, A.S. Tanenbaum, 5th ed. 2006, PrenticeHall ISBN 0131485210
Diğer Kaynaklar Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition, John L. Hennessy David A. Patterson David Goldberg, Morgan and Kaufmann

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
15
Ödev
8
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
3
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
27
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest