CE 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 450
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere dağıtık sistem algoritma ve teknolojilerini sunacaktır. Konunun teorik temelleri ve sistem ugulamaları ele alınacaktır. Öğrenciler daha sonra araştırma makaleleri ve diğer ders kitaplarına dayanarak ileri düzey konuları ele alarak irdeleyecektir. Teorik çalışmalara ek olarak, bir eğitim dönemi boyunca en az bir proje tamamlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Dağıtık sistemlerin yapısı, çeşitleri ve kullanım alanlarını kavrayabilecek,
  • Dağıtık sistem ve paralel hesaplamada kullanılan altyapı, yazılım, donanım, dil ve işletim sistemlerini uygulanabilir hale getirebilecek,
  • Dağıtık sistem proses yapıları: istemci, sunucu, çoklama (thread) ve kod taşıma yaklaşımlarını öğrenecek,
  • Prosess iletişimi, protokol katmanları, uzaktan işlem çalıştırmak ve dağıtık yapılarda isimlendirme, dağıtık işlem ve algoritma senkronizasyonu yaklaşımlarını öğrenecek,
  • Dağıtık web tabanlı sistemler, dağıtık nesenetabanlı sistemler, dağıtık dosya sistemleri ve dağıtık sistemlerde güvenlik kavramlarını öğrenecektir.
Tanımı Öğrencilerin temel dağıtık sistem yapıları, programlanması ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin verilmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dağıtık systemlerin tanımı ve çeşitleri Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch1
2 Mimariler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch2, pp. 3457
3 Süreçler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch3pp. 70110
4 İletişim Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch4pp. 116130, 140163
5 İsimlendirme Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch5pp. 180222
6 Senkronizasyon Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch6pp. 232269
7 Tutarlılık ve Kopyalama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch7pp. 274315
8 Hata ve Ayarlama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch8pp. 322360
9 Vize
10 Dağıtık nesnetabanlı sistemler: Mimariler, süreçler, iletişim Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch10pp. 443464
11 Dağıtık nesnetabanlı sistemler: İsimlendirme, senkronizasyon, tutarlılık, hata ayarlama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch10pp. 466480
12 Dağıtık dosya sistemleri Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch11pp. 491,531
13 Dağıtık webtabanlı sistemler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch12, pp.546582
14 Güvenlik Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch9, pp. 378434
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Distributed Systems Principles and Paradigms, 2nd Edition, Andrew Tanenbaum© 2007 | Pearson Prentice Hall | ISBN: 013239227
Diğer Kaynaklar Distributed Computing Principles and Applications, M. L. Liu,ISBN10: 0201796449

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
6
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
7
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest