EEE 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik Devreleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 201
Güz
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  MATH 153 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin direnç, kapasite, endüktans gibi temel devre elemanlarını tanıması, özelliklerini kavraması, bu devre elemanlarının matematiksel modellerini tanımlaması, değişik tekniklerle devre analizlerini yapabilmesi ve çeşitli uygulamalar için devre tasarımı yapmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zamanla değişmeyen doğrusal devreleri, toplu elemanlı devre modelleri kullanarak modelleyecek yöntemleri açıklayabilecek,
  • Direnç devrelerinin düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemleri ile çözümlemelerini yapabilecek,
  • Bindirme, Thevenin ve Norton teoremleri ile karşılıklılık, simetri gibi devre teoremlerini kullanarak devre çözümlemesi yapabilecek,
  • İşlemsel kuvvetlendirici devrelerini çözümleyebilecek,
  • Basamak ve sinusoidal kaynaklarla sürülen RC ve RL devrelerinin çözümlemesini yapabilecek,
  • Türevsel denklemler ve durum uzayı kullanarak RLC devrelerinin çözümlemesini yapabilecek,
  • Temel laboratuvar cihazları ile ölçme yapabilecek,
  • MATLAB, PSpice ve breadboard kullanarak RLC devrelerinin çözümlemesini ve tasarımını yapabilecektir.
Tanımı Ders elektrik devre elemanları, devre değişkenleri, toplu elemanlı devreler, Kirchhoff yasaları, doğrusal/doğrusal olmayan, zamanla değişmeyen/zamanla değişen direnç devreleri, düğüm ve çevre çözümleme yöntemleri, bindirme ilkesi, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, iki ve çok kapılı devre elemanları, işlemsel kuvvetlendiriciler, dinamik devre elemanları, akım ve gerilim dalga biçimleri, birinci mertebeden RC ve RL devreleri, durum denklemleri, doğal tepke ve ikinci mertebeden RLC devrelerini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik devre elemanları ve elektrik devreleri, devre değişkenleri, birimler, Kirchhoff akım yasası, Kirchhoff gerilim yasası, güç ve enerji, dalga biçimleri, devrelerin sınıflandırılması (dirençli/dinamik, doğrusal/ doğrusal olmayan, zamanla değişmeyen/zamanla değişen, edilgen/ etkin). Böl. 1, Böl. 2, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
2 Doğrusal zamanla değişmeyen direnç elemanları, seri ve paralel bağlantılar, gerilim ve akım bölücüler, bağımsız ve bağımlı kaynaklar. Böl. 3, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
3 Doğrusal ve zamanla değişmeyen devre elemanları, düğüm gerilimi yöntemi ile devre çözümlemesi (akım kaynaklı devreler, akım ve gerilim kaynaklı devreler, bağımlı kaynaklı devreler). Böl. 4, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
4 Çevrim akımı yöntemi ile devre çözümlemesi (gerilim kaynaklı devreler, gerilim ve akım kaynaklı devreler, bağımlı kaynaklı devreler). Böl. 4, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
5 Akım kaynağı ve gerilim kaynağı dönüşümleri, bindirme ilkesi. Böl. 5, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
6 Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, maksimum güç aktarımı. Böl. 5, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
7 Yıliçi Sınavı I, işlemsel kuvvetlendiriciler, ideal işlemsel kuvvetlendiriciler, eviren ve evirmeyen kuvvetlendiriciler, toplayan ve fark alan kuvvetlendiriciler. Böl. 6, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
8 Pratik işlemsel kuvvetlendiriciler ve modelleri, direnç ve işlemsel kuvvetlendiriciler içeren devrelerin çözümlenmesi. Böl. 6, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
9 Enerji depolayan elemanlar: kapasite ve endüktans. Böl. 7, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
10 Üstel işlev, basit RC devrelerinin türevsel denklemlerle çözümlenmesi, doğal frekans, zaman sabiti, tam çözüm, homojen/özel çözüm, sıfır-giriş/sıfır-durum çözümleri, geçici/kalıcı çözümler. Böl. 8, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
11 Birinci mertebeden bir devrenin sabit ve sabit olmayan girdilere tepkesi, basamak, darbe ve dürtü tepkeleri, sınırlı ve sınırsız tepkeler, birinci mertebeden devrelerin kararlılığı. Böl. 8, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
12 Yıliçi Sınavı II, İkinci mertebeden türevsel denklemler ve doğal tepke, aşırı sönümlü, kritik sönümlü ve eksik sönümlü tepkeler. Böl. 9, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
13 İkinci mertebeden RLC devreleri, tam çözüm, homojen/özel çözüm, sabit ve sinüsoidal uyarılara yanıtlar, basamak ve dürtü tepkeleri. Böl. 9, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014 ve Ders Notları
14 Tellegen teoremi, çift devreler, iki kapının bağlanması, karşılıklılık, simetrik devreler, yerine kullanma teoremi, durum değişkenleri ve durum denklemleri, devre denklemlerinin matris gösterimleri. Ders notları
15 Tekrar Ders notları
16 Final

 

Dersin Kitabı Richard C. Dorf, James A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9th Edition, Wiley, 2014.
Diğer Kaynaklar 1) L. O. Chua, C. Desoer, E. Kuh, Linear and Nonlinear Circuits, McGraw Hill, 1987. 2) http://people.clarkson.edu/~jsvoboda/eta/ 3) http://www.seas.upenn.edu/~ese206/#NOTEBOOK 4) http://california.eecs.berkeley.edu/iesg/equip/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
8
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
14
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
196

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest