EEE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik Devreleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 202
Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 201 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı sinüsoidal girişler için değişik yöntemlerle devre çözümünü elde etmek, bu devrelerin frekans tepkesini bulmak, Laplace ve Fourier dönüşümlerini analizlerde kullanmak ve iki kapılı devreleri modellemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fazör yöntemi kullanarak sinüsoidal kalıcı durumu saptayabilir,
  • Kalıcı durumda AA (Alternatif Akım) gücünü belirleyebilir,
  • Üç fazlı devrelerde gerilim ve akım değerini bulabilir,
  • Doğrusal zamanla değişmeyen devrelerin frekans tepkesini bulur ve çizebilir,
  • Laplace dönüşümünü devre analizinde kullanabilir,
  • Sinüsoidal kaynaklar tarafından sürülen devrelerde Fourier analizini kullanabilir,
  • Süzgeç devrelerini analiz eder ve gerçekleştirebilir,
  • İki kapılı devrelerin parametrelerini belirleyebilir,
  • Elektrik devrelerinin simülasyonu yapabilir ve devreleri kurabilir,
  • Temel laboratuvar cihazları kullanarak devrelerin frekans tepkesini çıkarabilir.
Tanımı Ders sinüsoidal girişleri olan devrelerde kullanılan fazör yaklaşımı, üç fazlı devrelerde kalıcı durumda AA gücü, doğrusal zamanla değişmeyen devrelerde frekans tepkesinin bulunması, Laplace ve Fourier dönüşümlerinin elektrik devre analizinde kullanılması, süzgeç devrelerinin analiz ve tasarımı, iki kapılı devrelerin modellenmesini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik devreleri analiz tekniklerinin gözden geçirilmesi ve devrelerin türevsel denklemleri. R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
2 Sinüsoidal kalıcı durum analizi, sinüsoidal kaynaklar ve fazörler. Böl. 10, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
3 Fazör kullanarak devre analizi. Böl. 10, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
4 Kalıcı durumda AA (Alternatif Akım) güç analizi, güç faktörü ve maksimum güç transferi. Böl. 11, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
5 Üç fazlı devreler. Böl. 12, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
6 Frekans tepkesi ve Bode çizimleri Böl. 13, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
7 Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, geçici ve kalıcı durumların Laplace dönüşümü ile analizi, basamak tepkesi ve dürtü tepkesi. Böl. 14, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
8 Transfer işlevi ve katlama integrali. Böl. 14, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
9 Fourier serileri ve Fourier dönüşümü. Böl. 15, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
10 Süzgeç devreleri. Böl. 16, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
11 Aktif süzgeçler ve rezonans devreleri. Böl. 16, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
12 İki kapılı devreler, Z ve Y parametreleri. Böl. 17, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
13 Hibrid parametreler ve iki kapılı devrelerin parametreleri arasındaki ilişkiler. Böl. 17, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, Wiley, 2014 ve Ders Notları
14 Matris devre denklemlerinin Laplace dönüşümü ve Fourier dönüşümü ile çözülmesi. Ders Notları
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Richard C. Dorf, James A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9th Edition, Wiley, 2014.
Diğer Kaynaklar Mersereau & Jackson, “Circuit Analysis: A Systems Approach”, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
8
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
14
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
196

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest