EEE 232 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 232
Bahar
2
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 201 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı ilk aşamada yarıiletken devre elemanlarından pn eklem diyodu, BJT ve MOS transistörlerin temel kuramını vermektir. Daha sonra bunların modelleri ve modellerdeki kısıtlar tartışılacaktır. Diyot devrelerinin, basit BJT ve MOSFET yükselteçlerinin tasarımı ve analizi yapılacaktır. Elektronik devrelerin simülasyonu için PSPICE kullanılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yarıiletken malzemelerin temel kuramını ve pn-eklem diyodun yapısını ve karakteristiklerini açıklayabilecek
  • Basit diyot devrelerinin analizini yapabilecektir
  • BJT yükselteçlerin analizini ve tasarımını yapabilecek
  • MOSFET yükselteçlerin analizini ve tasarımını yapabilecek
  • Elektronik devrelerin benzetimini yapabilecek
Tanımı Yariletkenlerle ilgili temel kavramlar. pn eklem diyodunun, BJT ve MOSFET tranzistörlerin fiziği, karakteristikleri ve modelleri. Diyot devreleri. Tranzistörleri öngerilimleme.Basit tranzistör yükselteçlerinin analizi ve tasarımı. Gerilim düzenleyiciler. PSPICE ile devre benzetimi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Elektroniğe giriş önsöz
2 Yarıiletkenler, sürükleme ve yayılım akımları, pn eklem diyotu, Ideal diyot, Bariyer voltajlı Ideal Diyot, Zener Diyotu, farklı diyotlar Bölüm 1.1.1-1.1.4, 1.2.1-1.2.5, 1.5.1-1.5.5.
3 Diyot Modelleri, Sinusoidal analiz, küçük işaret eşdeğer devreleri Bölüm 1.3.1-1.3.4, 1.4.1-1.4.2.
4 Yarım ve tam dalga doğrultmaçları, Filtreler, Kırışıklık voltajı, voltaj ikileme devresi, Zener Diyot Devreleri Bölüm 2.1.1-2.1.5, 2.2.1-2.2.2.
5 Kırpıcılar, kaydırıcılar, çoklu diyot devreleri, fotodiyot devresi, ışık yayan diyot devresi Bölüm 2.3.1 2.3.2 2.4.1, 2.5.1 2.5.2.
6 BJT yapısı, npn and pnn transistör, IV karakteri, Transistör sembolleri, Bölüm 5.1.1-5.1.5
7 Transistör devrelerinin DA analizi, yük eğrileri ve operasyon modları, voltaj aktarım karakterleri Bölüm 5.2
8 Temel transistor uygulamaları ve BJT önbeslemesi Bölüm 5.3 5.4
9 İki kutuplu lineer yükselteç Bölüm 6.2.1-6.2.4
10 Ortak yayıcı yükselteçleri, ortak toplayıcı yükselteçleri, ortak taban yükselteçleri Bölüm 6.4.1-6.4.3 6.5, 6.6, 6.7
11 Çok aşamalı Yükselteçler Bölüm 6.9
12 MOS transistör yapısı, nkanal ve pkanal MOSFET, IV karakteri, Transistör Sembolleri, İdeal olmayan IV karakteri Bölüm 3.1.1-3.1.10.
13 Ortak Kaynak Yükselteç devresi, yük eğrisi ve operasyon modları, genel MOSFET biçimleri DA analizi Bölüm 3.2.1-3.2.3. 3.3
14 Grafiksel Analiz, Yük Eğrileri ve Küçük işaret model ve parametreleri Bölüm 4.1.1-4.1.2.
15 Temel Yükselteç Transistör Biçimleri Bölüm 4.3.1- 4.3.3., 4.4, 4.5, 4.6
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Donald Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, McGraw Hill, 2007

Diğer Kaynaklar A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits – Circuit Analysis and Design, Oxford Press, 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
Laboratuvar / Uygulama
6
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
8
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest