EEE 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 307
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı elektromanyetik alanlar kullanarak elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümünün ya da tersinin presiplerini vermek, değişik makine ve jeneratörleri, bunların çalışma prensiplerini ve önemli karakteristikerini çalışmak, elektrik makineleri konusunda ileri çalışmalara temel oluşturmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının presipleirni açıklamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik alanlar kullanarak elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümünü ya da tersini açıklayabilecek,
  • Transformatörlerin çalışmasını açıklayabilecek ve analizini yapabilecek,
  • DA motorların ve jeneratörlerin çalışmasını açıklayabilecek ve analizini yapabilecek,
  • Eşzamanlı motorların ve jeneratörlerin çalışmasını açıklayabilecek ve analizini yapabilecek,
  • Endüksiyon motorların ve jeneratörlerin çalışmasını açıklayabilecek ve analizini yapabilecek,
  • Yenilenebilir alternatif akım enerji üretiminin prensiplerini açıklayabilecek
Tanımı Manyetik devrelerin prensipleri, transformatörler, DA makineler ve jeneratörler, eşzamanlı makineler ve jeneratörler, endüksiyon makineleri, özel amaçlı makineler, yenilenebilir enerji üretimi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Manyetik alan, manyetik devreler, gerilim/kuvvet endüksiyonu Ders Kitabı
2 Temel transformatör kuramı, eşdeğer devreler, açık devre ve kısa devre analizi, verim ve fazör analizi Ders Kitabı
3 Üç fazlı transförmatörler Ders Kitabı
4 Elektromekanik enerji dönüşümünün temelleri, makinaların sınıflanması Ders Kitabı
5 AA makineler, DA makine kavramı Ders Kitabı
6 DA makine temelleri, gerilim/tork endüksiyonu, çevirme, sarım, güç kaybı ve analizi, kutuplar arası giderici sarım Ders Kitabı
7 DA motor başlatma, DA jeneratör Ders Kitabı
8 AA makinelerin temelleri, dönen manyetik alanlar, manyetikçekme kuvveti ve akı dağılımı Ders Kitabı
9 Gerilim/tork endükleme, güç akışı ve kayıp Ders Kitabı
10 Çok fazlı eşzamanlı jeneratörler, hız, eşdeğer devre, fazör diyagramı, güç ve tork analizi, Geçici durum, eşzamanlı motorların çalışması Ders Kitabı
11 Endüksiyon motorlar, eşdeğer devreler, güç, tork, hız analizi, motor başlatma, endüksiyon jeneratör Ders Kitabı
12 Özel makineler: Tez fazlı endüksiyon motorlar, tek fazlı eşzamanlı motorlar, adım motorları, fırçasız DA motor Ders Kitabı
13 Rüzgar güç jeneratör sistemleri Ders Notları
14 Güneş güç jeneratör sistemleri Ders Notları
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, S. D. Umans, Electric Machinery, 6th edition, 2003;
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
6
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest