EEE 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektromanyetik Dalgalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 321
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 222 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya EEE 282 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere çeşitli ortamlarda elektromanyetik dalgaların yayılma ilkelerini öğretmektir. Maksvel denklemleri. Kayıpsız ve kayıplı ortamlarda düzlem elektromanyetik dalgalar. Deri etkisi. Elektromanyetik güç akışı. Poynting kuramı. Elektromanyetik dalga kutuplaşması. Elektromanyetik dalgaların düzlem sınırlarda yansıma ve kırılması. Snell yasaları. Elektromanyetik dalgaların iletken, dielektrik ve kayıplı ortamlarda yansıma ve kırılma olayları. Üçboyutlu dalgalar. Kılavuzlanmış dalgalar. Paralel—tabaka ve dielektrik levha dalga kılavuzları. Oyuk dalga kılavuzları, kovuk tınlayıcları, mikroşerit dalga—kılavuzları ve optik lifler. Antenler ve elektromanyetik enerjinin ışıması. Fiber—optik iletişimin ilkeleri.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kayıplı ve kayıpsız ortamlarda düzlem dalgaların yayılma problemlerini çözebilecek düzeye erişmiş olmak;
  • Düzlemsel sırları içeren problemlerde elekromanyetik dalgaların yansıma ve kırılmaları gibi temel kavramların önemini idrak etmek;
  • Modern uygulamalarda karşılaşılabilecek elektromanyetik olayların temel ilkelerini öğrenmiş olmak;
  • Telsiz ve Optik Haberleşme kavramları ile tanışmak;
  • Radar ve kısadalga haberleşme kavramlarını anlamak;
  • Elektromanyetik kuramını, antenler, sensörler, mikro—elektromekanik sistemler, güç üretimi ve iletimi gibi alalara uygulayabilmek;
  • Kayıplı ortamlarda karşılaşılabilecek yansıma ve kırılma problemlerini çözümleyebilmek;
  • Üç—boyutlu dalgalar, Kılavuzlanmış dalgalar, Paralel—tabaka, ve dielektrik—levha dalga—kılavuzlar hakkında genel fikir edinmek;
  • Kovuk tınlayıcları, mikro-şerit dalga—kılavuzları ve optik liflerin temel fiziksel çalışma ilkelerini idrak etmek;
  • Antenler, elektromanyetik enerjinin ışıması, ve Fiber optik iletişimin ilkeleri hakkında temel kavramları öğrenmiş olmak.
Tanımı Maksvel denklemleri. Kayıpsız ve kayıplı ortamlarda düzlem elektromanyetik dalgalar. Deri etkisi. Elektromanyetik güç akışı. Poynting kuramı. Elektromanyetik dalga kutuplaşması. Elektromanyetik dalgaların düzlem sınırlarda yansıma ve kırılması. Snell yasaları. Elektromanyetik dalgaların iletken, dielektrik ve kayıplı ortamlarda yansıma ve kırılma olayları. Üçboyutlu dalgalar. Kılavuzlanmış dalgalar. Paralel—tabaka ve dielektrik—levha dalga—kılavuzları. Oyuk dalga—kılavuzları, kovuk tınlayıcları, mikroşerit dalga— kılavuzları ve optik lifler. Antenler ve elektromanyetik enerjinin ışıması. Fiber—optik iletişimin ilkeleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zamana Bağlı Alanlar Kısım 7. Bölümler 1.1, 7.2 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
2 Polarizasyon Kısım 7. Bölümler 1.3.2.; 7.3 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
3 Dalga Yayılımı Kısım 7. Bölümler 7.4, 7.5. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
4 Electromanyetik Güç Kısım 7. Bölümler 7.6.3. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
5 Dalga Yansıma ve Nakli Kısım 8. Bölümler 8.1, 8.1.2. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
6 Snel Yasası Kısım 8. Bölümler 8.1, 8.3• Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
7 Brewster Açısı Kısım 8. Bölümler 8.4, 8.5 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
8 Dalga—Kılavuzları ve Modlar Kısım 8. Bölümler 8.7, 10 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
9 Ovuk Tınlayıcıları Kısım 8. Bölümler 8.6, 8.9 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
10 Uzak Alan Yaklaştırımı Kısım 9. Bölümler 9.1, 9.1.2. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
11 Antenler Kısım 9. Bölümler 9.2, 9.2.5 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
12 Anten Özellikleri Kısım 9. Bölümler 9.3., 9.4 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
13 Apertürler Kısım 9. Bölümler 9.5 – 9.8.2 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
14 Anten Dizileri Kısım 9. Bölümler 9. 9.11 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
15 Uydu Haberleşmesi Kısım 10. Bölümler 10.1. , 10.5 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
16 Radar Sistemleri Kısım 10. Bölümler 10.5.1. 6 10.5.8 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311

 

Dersin Kitabı Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
8
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
8
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest