EEE 331 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Analog Elektronik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 331
Güz
3
2
4
7

Ön Koşul(lar)
  EEE 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı tranzistörlerle ilgili geniş frekans bandında kullanılabilecek modeller geliştirmek, yükselteçlerin frekans tepkesini, tümleşik devrelerde kullanılan akım aynaları ve fark yükselteçlerini incelemektir. Geribeslemeli yükselteçler ve kararlılık ile güç yükselteçlerinın çalışılması öğrencilerin karmaşık devreleri anlamasını kolaylaştıracaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geniş bantlı yükselteç modellerini belirleyebilecek,
  • Alçak frekans yükselteçlerin analiz ve tasarımını yapabilecek,
  • Yüksek frekans yükselteçlerin analiz ve tasarımını yapabilecek,
  • Fark yükselteçlerinin analiz ve tasarımını yapabilecek,
  • Akım aynalarının analiz ve tasarımını yapabilecek,
  • Geribeslemeli yükselteçler ve kararlılık analizi ve tasarımını yapabilecek,
  • Güç yükselteçlerinin analiz ve tasarımını yapabilecek,
Tanımı Tranzistörlerin Geniş Bant Model Parametrelerinin Bulunması, Yükselteçlerin Alçak ve Yüksek Frekans Tepkisi, Fark Yükselteçleri, Akım Aynaları, Geribeslemeli Yülselteçler ve Kararlılık, Güç Yükselteçleri, Tümleşik Devre Tasarım Örnekleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel MOSFET Yükselteçler Chapter 4
2 Temel BJT Yükselteçler Chapter 5
3 Yükselteçlerin Frekans Tepkesi Chapter 7
4 Yükselteçlerin Frekans Tepkesi Chapter 7
5 Yükselteçlerin Frekans Tepkesi Chapter 7
6 Akım Aynaları ve Tümleşik Devrelerde Öngerilimileme Chapter 10
7 Fark Yükselteçleri Chapter 11
8 Fark Yükselteçleri Chapter 11
9 Geribesleme Chapter 12
10 Geribesleme Chapter 12
11 Geribesleme ve Kararlılık Chapter 12
12 Çıkış Katları ve Güç Yükselteçleri Chapter 8
13 Çıkış Katları ve Güç Yükselteçleri Chapter 8
14 Tümleşik Devre Tasarım Örnekleri Chapter 13
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Donald Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, McGraw Hill, 2007
Diğer Kaynaklar A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits – Circuit Analysis and Design, Oxford Press, 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
Laboratuvar / Uygulama
14
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
42
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
28
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
198

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest