EEE 332 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sayısal Elektronik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 332
Bahar
3
2
4
8

Ön Koşul(lar)
  EEE 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı sayısal mantık devrelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan değişik teknolojileri ve yapıları tanıtmaktır. Sayısal dalga şekillerinin üretiminde kullanılan elektronik yapılar çalışılacaktır. Hafızalar ile analog-sayısal ve sayısal-analog dönüştürücülerin yapıları ve teknolojileri açıklanacaktır. Bu kavramlar laboratuvar deneylerı ile pekiştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik MOS transistör teknolojileri (örneğin NMOS, CMOS) ile gerçekleştirilen mantık kapılarının çözümlemesini yapabilecek,
  • Değişik MOS transistör teknolojikleri (NMOS, CMOS, Saatli CMOS, Geçiş Tranzistörü) ile üretilen karmaşık mantık devrelerinin analiz ve tasarımını yapabilecek
  • Statik ve dinamik RAM ve ROM hafıza yapılarının çalışmalarını açıklayabilecek
  • Analog-sayısal ve sayısal-analog dönüştürücü devrelerinin çalışma ilkelerini açıklayabilecek
  • BJT transistör kullanan değişik teknolojiler (örneğin DTL, TTL, ECL) ile gerçekleştirilen mantık kapılarını çözümleyebilecek
  • o Yenilenmeli devrelerin (kararlı konumu olmayan, tek konumlu ve çift konumlu devreler ile Schmitt Tetikleyici) tasarımıni ve çözümlemesini yapabilecek
  • Değişik teknolojilerdeki sayısal devreler birbirine bağlandığında karşılaşılacak problemleri anlayıp, çözebilecek
  • Laboratuvarda sayısal devreleri kurup, test edebilecek
Tanımı Sayısal devrelerin analizinde kullanılan diyot ve transistör modelleri. Değişik teknolojiler ile (NMOS, CMOS, Clocked CMOS, Pass Transistor, DTL, TTL, ECL) mantık devrelerinin gerçeklenmesi. Statik ve dinamik mantık devreleri. Yenilenmeli devreler (kararlı konumu olmayan, tek konumlu ve çift konumlu devreler ile Schmitt Tetikleyici). Hafıza teknolojileri ve yapıları. Analog-sayısal ve sayısal-analog dönüştürücü devreleri. Mantık devrelerinin deneysel testleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mantık Kapıları ve Devreleri, Metrikler Bölüm. 16 - Giriş
2 MOS Transistör Kuramı, Dirençli NMOS Evirici Bölüm. 16.1
3 Değişik transistör Yükü bağlı NMOS Eviriciler Bölüm. 16.1
4 NMOS Mantık Kapıları Bölüm. 16.2
5 CMOS Evirici Bölüm. 16.3
6 CMOS Mantık Kapıları, Saatli CMOS; İletim Transistörleri Bölüm 16.4-16.5-16.6
7 Ardışık Mantık Kapıları, Hafızalar Bölüm 16.7-16.8
8 RAM Hafıza ve ROM Hafıza Bölüm 16.9-16.10
9 Dönüştürücüler (Sayısal-Analog, Analog-Sayısal) Bölüm. 16.11
10 Diyot-Transistör Mantık (DTL) Kapıları, Emitör-Bağlı Mantık (ECL) Kapıları Bölüm. 17.1-17.2
11 Transistör-Transistör Mantık (TTL) Kapıları Bölüm. 17.3
12 Schottky TTL ve BiCMOS Sayısal Devreler, Schmitt Tetikleyici Devreler Bölüm. 17.4-17.5
13 Tek konumlu, ikiş konumlu ve Kararsız Çok Konumlu Devreler, 555 Zamanlayıcı Tümdevresi Bölüm. 15.4-15.5
14 Gerilim Düzenleyiciler, Osilatörler Bölüm 15.6-15.2
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Donald A. Neamen, Microelectronics-Circuit Analysis and Design, 3. Edition, McGraw Hill, 2007
Diğer Kaynaklar (1) S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits – Circuit Analysis and Design, Oxford Press, 2009. (2) T.A.Demassa, Z. Ciccone, Digital Integrated Circuits, John Wiley & Sons, 1996.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
Laboratuvar / Uygulama
14
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
1
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
5
Final / Sözlü Sınav
1
11
    Toplam
189

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest