EEE 406 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal Mühendisliğin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 406
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste önce temel molekül ve hücre özellikleri, fizyolojik prensipler tartışılacak; daha sonra biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve biyomateryaller kapsanacak ve bu konular kapsamında temel hayat bilimleri ile mühendislik bilimleri arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medikal ve biyomedikal terimleri açıklayabilecek
  • Biyomedikal mühendisliğindeki elektrik mühendisiliği ile temel mühendislikle ilgili problemleri belirleyebilecek
  • Biyomedikal sistemleri modelleyebilecek
  • Araştırma yapmak üzere mühendislik ve medikal literatüre ve veritabanlarına erişebilecek
  • İnsan vücudunun biyomekanik özelliklerini açıklayabilecek
  • Biyocihazlar ve sensörleri tanımlayabilecek
  • Biyogörüntüleme ve işaret işleme ile ilgili konuları açıklayabilecek
  • Biyomolekül mühendisliği ile ilgili problemleri; örneğin dku mühendisliği, nanoteknoloji, bağışıklık mühendisliği gibi, açıklayabilecek
Tanımı Biyomolekülsel ve Hücresel Özellikler, Fizyolojik Özellikler, Biyomekanik, Biyocihazlar, Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme, Biyoteknoloji, Bağışıklık Mühendisliği, Biyomateryaller

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş Bölüm 1 Ders Kitabı
2 Biyomolekülsel Özellikler Bölüm 2-4 Ders Kitabı
3 Hücresel Özellikler Bölüm 5 Ders Kitabı
4 Fizyolojik Özellikler Bölüm 6,7 Ders Kitabı
5 Fizyolojik Özellikler Bölüm 8,9 Ders Kitabı
6 Biyomekanik Bölüm 10 Ders Kitabı
7 Biyocihazlar Bölüm 11 Ders Kitabı
8 Arasınav
9 Biyosinyaller ve İşaret İşleme Ders notları
10 Biyosinyaller ve İşaret İşleme Ders notları
11 Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme Bölüm 12 Ders Kitabı
12 Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme Bölüm 12 Ders Kitabı
13 Biyoinformatik Ders notları
14 Biyomateryaller ve Yapay Organlar Bölüm 15 Ders Kitabı
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı W. Mark Saltzman, Biomedical Engineering. Cambridge University Press, 2009
Diğer Kaynaklar J. Enderle, S. Blanchard and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. 2nd/e, Academic Press, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
18
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
162

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest