EEE 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kontrol Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 411
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere elektrik devreleri, makinaları ve diğer mekanik aygıtlardan oluşan sistemlerin matematik modellenmesinin temel ilkelerini öğretmek ve bu sistemlerin nasıl denetim altına alınacağı konusunu ayrıntıları ile incelemektir. Denetim sistemlerinin kararlılığı KökEğrileri ve Nyquist kararlılık yöntemleri ile ayrıntılı olarak incelenecektir. Sürekli ve ayrık zamanlı dinamik denetim sistemlerinin durum uzayında modellenmesi, çözümlenmesi, yönetilebilirliği ve gözlenebilirliği kavramları dersin konuları arasında yer almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • fiziksel dinamik sistemlerin işaret akış grafik modellerini çıkartabilmek;
  • sistemlerin zaman yanıtları ve durum geçiş dizeylerini bulabilmek;
  • S — düzleminde kök yerleştirme ve geçici yanıtlar, geri — beslemeli denetim sistemlerinin duragan durum hataları ve başarım göstergeleri gibi kavramların önemini idrak etmek;
  • Routh — Hurwitz Kararlılık ölçütü uygulayarak kararlılığını belirlebilmek;
  • Kök — Mevkiî Yönteminin temellerini anlamak ve geri — beslemeli denetim sistemlerinin kararlılık problemlerine uygulayabilmek;
  • Nyquist ölçütü, nispî kararlılık gibi kavramlarla tanışmak ve bunları denetim sistemlerine uygulayabilmek;
  • Kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı için öğrenilen teknikleri MATLAB kullanarak uygulayabilmek.
Tanımı Geri—besleme kavramının tanıtılması, Matematiksel modellerin oluşturulması, davranış ölçütleri. Blok ve işaret akış diyagramları. Kararlılık, Kararlılık, Routh ölçütü, Nyquist ve Bode diyagramları. KökEğrileri yöntemleri. Zaman ve karmaşık frekans tanım kümelerinde birleşim. Açıklayıcı fonksiyonlar, faz düzlemi. Kararlılık ve Routh ölçütü. Sürekli ve ayrık zamanlı dinamik denetim sistemlerinin durum uzayında modellenmesi, çözümlenmesi, yönetilebilirliği ve gözlenebilirliği kavramları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Denetim Sistemlerine Giriş Kısım 1. Bölümler 17. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
2 Sistemlerin Matematik Modelleri Kısım 2. Bölümler 15. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
3 Sistemlerin Matematik Modelleri Kısım 2. Bölümler 59. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
4 Durum Değişkenleri Modelleri Kısım 3. Bölümler 15. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
5 Durum Değişkenleri Modelleri Kısım 3. Bölümler 69. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
6 Geri—besleme Sistem Karakteristikleri Kısım 4. Bölümler 18. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
7 Geri—besleme Denetim Sistemlerinin Başarımları Kısım 5. Bölümler 17. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
8 Doğrusal Geri—besleme Denetim Sistemlerinin Kararlılığı Kısım 6. Bölümler 14. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
9 Kök—Eğrileri Yöntemi Kısım 7. Bölümler 15. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
10 Kök—Eğrileri Yöntemi Kısım 7. Bölümler 15. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
11 Frekans Yanıt Yöntemleri Kısım 8. Bölümler 15. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop © 2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
12 Frekans Tanım Kümesinde Kararlılık Kısım 9. Bölümler 16. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
13 Geri—besleme Denetim Sistemlerinin Tasarımı Kısım 10. Bölümler 19. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
14 Durum Değişkenli Geribesleme Denetim Sistemlerinin Tasarımı Kısım 11. Bölümler 118. Modern Control Systems, 12/E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
15 Sayısal Denetim Sistemleri Kısım 13. Bölümler 13.113.6 Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583
16 Sayısal Denetim Sistemleri Kısım 13. Bölümler 13.713. Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583

 

Dersin Kitabı

Modern Control Systems, 12 / E, Dorf & Bishop ©2011  |  Prentice Hall , ISBN10: 0136024580 | ISBN13: 9780136024583

Diğer Kaynaklar

Modern Control Engineering, 5 / E, Ogata, ©2010,  Prentice Hall, Published: 08/25/2009, ISBN10: 0136156738 | ISBN13: 9780136156734Control System Design, 1 / E, Goodwin, Graebe & Salgado, ©2001, Prentice Hall, Published: 09/26/2000 ISBN10: 0139586539, ISBN13: 9780139586538Feedback Control Systems, 4 / E, Phillips & Harbor©2000, Prentice Hall,  Published: 08/09/1999, ISBN10: 0139490906, ISBN13: 9780139490903

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest