EEE 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radar, Sonar ve Sismik İşaret İşleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 416
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  EEE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders radar işaret işleme prensiplerini sayısal işaret işleme açısından sağlamayı amaçlamaktadır. Bütün radar sistemlerinin dayanağı olan temel işaret işleme tekniklerini örneğin hedef ve girişim modelleri, uyumlu süzgeç, dalga biçimi tasarımı, Doppler işleme, eşik sezimi ve CFAR, ayrıca sentetik açıklık radar imgeleme ve uzayzaman uyarlanır dizilim işleme gibi ileri konulara giriş bu derste işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radar işaret işleme ile ilgili temel kavramları açıklayabilmeli,
  • Temel radar işaret, gürültü ve parazit modellerini tanımlayabilmeli,
  • Uyumlu süzgeç ve çözünürlük işlevi konularını açıklayabilmeli,
  • radar sezim tekniklerini açıklayabilmeli,
  • Sınıfta tartışılan temel radar işaretlerinin ve işleme tekniklerinin Matlab ortamında benzetimi ve performans analizini yapabilmelidirler.
Tanımı Dersin içeriğinde radar sistemlerine giriş, temel radar işaret işleme; İşaret modelleri, radar parazitleri ve gürültü modelleri; Doppler kayması, darbeli radar sistemleri; Radar dalga biçimleri; Uyumlu süzgeç, Çözünürlük işlevi; Doppler işleme; Radar sezim temelleri; Sentetikaçıklık radarlarına giriş bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radar Sistemlerine Giriş; İşaret İşlemenin Tekrar Gözden Geçirilmesi Bölüm 1. M. A. Richards. ISBN 0071444742
2 İşaret Modelleri, Radar Parazitleri, Gürültü Modeli ve İşaret Gürültü Oranı Bölüm 2. M. A. Richards. ISBN 0071444742
3 İşaret Modelleri, Radar Parazitleri, Gürültü Modeli ve İşaret Gürültü Oranı Bölüm 2. M. A. Richards. ISBN 0071444742
4 Frekans Modelleri, Doppler Kayması; Uzamsal Modeller Bölüm 2. M. A. Richards. ISBN 0071444742
5 Darbeli Radar Sistemlerinde Örnekleme ve Nicemlerme Bölüm 3. M. A. Richards. ISBN 0071444742
6 Darbeli Radar Sistemlerinde Örnekleme ve Nicemlerme Bölüm 3. M. A. Richards. ISBN 0071444742
7 Radar Dalga Biçimleri; Uyumlu Süzgeç, Çözünürlük İşlevi Bölüm 4. M. A. Richards. ISBN 0071444742
8 Radar Dalga Biçimleri; Uyumlu Süzgeç, Çözünürlük İşlevi Bölüm 4. M. A. Richards. ISBN 0071444742
9 Doppler İşleme, Hareketli Hedef Göstergesi, İkili Darbe İşleme Bölüm 5. M. A. Richards. ISBN 0071444742
10 Doppler İşleme, Hareketli Hedef Göstergesi, İkili Darbe İşleme Bölüm 5. M. A. Richards. ISBN 0071444742
11 Radar Sezim Temelleri Bölüm 6. M. A. Richards. ISBN 0071444742
12 Sabit Yanlış Alarm Oranı Sezimi Bölüm 7. M. A. Richards. ISBN 0071444742
13 Sentetik Açıklık İmgelemeye Giriş Bölüm 8. M. A. Richards. ISBN 0071444742
14 Sentetik Açıklık İmgelemeye Giriş Bölüm 8. M. A. Richards. ISBN 0071444742
15 Uzay Zaman İşaret İşleme Bölüm 9. M. A. Richards. ISBN 0071444742
16 Uygulamalar Ders Notları

 

Dersin Kitabı M. A. Richards, “Fundamentals of Radar Signal Processing”, McGrawHill, 2005, ISBN 0071444742.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
8
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
1
Ödev
8
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest