EEE 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
VHDL ile FPGA Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 420
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders sayısal sistemlerin VHDL kullanarak tasarımı ve FPGA üzerinde gerçeklenmesini kapsamaktadır. Bu ünite tasarım metodolojileri, donanım modellenmesi ve yüksek-seviyeli sentezleme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle FPGA’ler üzerinde çalışan donanım gerçeklemelerinin tasarımı üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında VHDL temelleri, sayısal tasarım pratikleri ve tasarımların denenmesi amaçlı test ortamları yazılması konuları bulunmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayısal sistemlerin tasarımında teknikleri ve metodları kullanabilecek
  • Sistem tasarımı için sayısal tasarım akışlarını açıklayabilecek,
  • FPGA’leri kullanarak sayısal sistemleri tasarlayabilecek,
  • VHDL dilini açıklayabilecek,
  • Fonksiyonel bir system tanımını VHDL ile kodlanmış uygun sayısal bloklara dönüştürebilecek,
  • Hedef donanım bağlamında iyi sayısal tasarım pratiklerini açıklayabilecek,
  • VHDL ile karmaşık sayısal devrelerin analizini yapabilecek
Tanımı Tasarım Kavramları, Mantık Devrelerine Giriş, Teknoloji Gerçeklenmesi, FPGA’e Giriş, VHDL’e Giriş: Gerekenler, Mantık Fonksiyonlarının Eniyi Gerçeklenmesi, Sayısal Gösterim ve Aritmetik Devreler, Kombinasyonel Devrelerin Temel Blokları, FPGA’ler için Tasarım, Otomasyon ve Test

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım Kavramları Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.1)
2 Mantık Devrelerine Giriş Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.2)
3 Teknoloji Gerçeklenmesi Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.3)
4 FPGA’e Giriş Design Recipes for FPGAs_ Using Verilog and VHDL-Peter Wilson (Chp. 2)
5 VHDL’e Giriş: Gerekenler Design Recipes for FPGAs_ Using Verilog and VHDL-Peter Wilson (Chp. 3)
6 VHDL’e Giriş: Gerekenler Design Recipes for FPGAs_ Using Verilog and VHDL-Peter Wilson (Chp. 3)
7 VHDL’e Giriş: Gerekenler Design Recipes for FPGAs_ Using Verilog and VHDL-Peter Wilson (Chp. 3)
8 Mantık Fonksiyonlarının Eniyi Gerçeklenmesi Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.4)
9 Mantık Fonksiyonlarının Eniyi Gerçeklenmesi Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.4)
10 Sayısal Gösterim ve Aritmetik Devreler Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.5)
11 Kombinasyonel Devrelerin Temel Blokları Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.5)
12 Kombinasyonel Devrelerin Temel Blokları Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic (Chp.5)
13 FPGA’ler için Tasarım, Otomasyon ve Test Design Recipes for FPGAs_ Using Verilog and VHDL-Peter Wilson (Chp. 4)
14 FPGA’ler için Tasarım, Otomasyon ve Test Design Recipes for FPGAs_ Using Verilog and VHDL-Peter Wilson (Chp. 4)
15 Dönem Tekrarı
16 Dönem Tekrarı

 

Dersin Kitabı

Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design Stephen Brown, Zvonko Vranesic

Diğer Kaynaklar

Design Recipes for FPGAs_ Using Verilog and VHDL-Peter Wilson

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
Laboratuvar / Uygulama
5
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest