EEE 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikrodalga Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 422
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  EEE 222 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve EEE 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders mikrodalga devreler ve sistemlerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Elektromanyetik kuramı, iletim hattı kuramı, dalga klavuzları, pasif mikroşerit devreleri, mikrodalga ağ analizi, çeli uyumlama ve ayarlama, mikrodalga yükseltici tasarımı, mikrodalga süzgeçler ve çınlayıcılar konuları, mikrodalga mühendisliğinin pratik anlaması vurgulanacak şekilde işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikrodalga sistem ve elemanlarının ağ teorisi kullanılarak nasıl tanımlanabileceğini açıklayabilmeli,
  • yansıma katsayıları ve çeli hesaplamak için Smith grafiklerinin nasıl kullanılacağını açıklayabilmeli,
  • uyarlama ağları ve aktif aygıtların S parametre tanımlanmasını öğrenebilmeli,
  • mikrodalga yükselticiler ve salınıcıların tasarımını, kararlılık ve performansını tanımlayabilmeli,
  • mikrodalga mühendisliği ile ilgili temel ölçümleri nasıl yapacagını öğrenebilmelidirler.
Tanımı Dersin içeriğinde elektromanyetik kuramının yeniden gözden geçirilmesi; iletim hatları ve dalga klavuzları; dalga klavuz sistemleri için devre teorisi; çeli uyumlama ve dönüşümü; pasif mikrodalga cihazlar; elektromanyetik çınlayıcılar; ve peryodik yapılar ve süzgeçler bulunmaktadır.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrodalga Mühendisliğine Giriş ve Gözden Geçirme Bölüm 1. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
2 Elektromanyetik Kuramının Yeniden Gözden Geçirilmesi Bölüm 1. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
3 İletim Hattı Kuramı Bölüm 2. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
4 Smith Grafiği, Üreteç ve Yük Uyumsuzlukları, Kayıplı İletim Hatları Bölüm 2. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
5 İletim Hatları ve Dalga Klavuzları Bölüm 3. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
6 İletim Hatları ve Dalga Klavuzları Bölüm 3. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
7 Mikrodalga Ağ Analizi Bölüm 4. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
8 Mikrodalga Ağ Analizi Bölüm 4. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
9 Çeli Uyumlama ve Ayarlama Bölüm 5. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
10 Mikrodalga Çınlayıcılar Bölüm 6. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
11 Güç Bölücüler ve Yönlü Bağlaşımlar Bölüm 7. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
12 Mikrodalga Süzgeçler Bölüm 8. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
13 Gürültü ve Aktif RF Elemanları Bölüm 10. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
14 Mikrodalga Yükseltici Tasarımı Bölüm 11. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
15 Mikrodalga Sistemleri Uygulamaları Bölüm 13. D. M. Pozar. ISBN 0471448788.
16 Final Tekrarı Ders Notları

 

Dersin Kitabı D. M. Pozar, “Microwave Engineering”, 3rd Ed., John Wiley & Sons, 2005, ISBN 0471448788.
Diğer Kaynaklar R. E. Collin, “Foundations for Microwave Engineering”, 2nd Ed., McGrawHill, 1992, ISBN 0071125698.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
8
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
1
Ödev
8
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest