EEE 424 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Antenler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 424
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  EEE 322 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencileri anten parametreleri; elektromanyetik dalga kutuplaşması; temel anten tipleri, çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler; anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı, anten ölçümleri; Friis ve radar denklemleri; ısıl ışıma, anten ısısı, mikrodalgalar ve edilgen uzağı algılama gibi konularda temel bilgi seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Derive the wave equation and vector potentials.
  • Understand the radiation mechanism, i.e. how electromagnetic fields are generated, guided, and radiated.
  • Explain the basic function of a given antenna based on the geometry and give a general description of the performance, e.g. the approximate shape of radiation pattern, bandwidth, and polarization.
  • Demonstrate an understanding of the antenna fundamentals, The short dipole, Antenna radiation characteristics, antenna directivity and gain, Friis transmission formula.
  • Evaluate the antenna parameters like gain, input impedance, polarization for dipole antennas.
  • Understand the different space-field regions (near-field, intermediate-field, and far-field regions) and their major differences.
Tanımı Anten parametreleri ve temel özellikleri. Elektromanyetik dalga kutuplaşması. Temel anten tipleri: çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler. Anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı,anten ölçümleri. Friis ve radar denklemleri. Isıl ışıma, anten ısısı, mikrodalga edilgen uzağı algılama.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction. A Short History of Antennas, Radio Systems and Antennas, Necessary Mathematics. Ch. 1 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
2 Basics of Electromagnetics, Electric Field, Magnetic Field, Maxwell’s Equations, Boundary Conditions. Ch. 1 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
3 Circuit Concepts and Transmission Lines. (Part 1) Ch. 2, Sect., 2.12.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
4 Circuit Concepts and Transmission Lines.(Part 2) Ch. 2, Sect., 2.42.5 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
5 Field Concepts and Radiowaves. – (Part 1) Ch. 3, Sect. 3.1 – 3.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
6 Field Concepts and Radiowaves. – (Part 2) Ch. 3, Sect. 3.4 – 3.6 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
7 Antenna Basics Ch. 4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
8 Popular Antennas. (Part 1) Ch. 5 Sect. 5.1 – 5.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
9 Popular Antennas. (Part 2) Ch. 5 Sect. 5.3 – 5.4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
10 Computer Aided Antenna Design and Analysis. (Part 1) Ch. 6 Sect. 6.1 – 6.2 – Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
11 Computer Aided Antenna Design and Analysis. (Part 2) Ch. 6 Sect. 6.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
12 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 1) Ch. 7 Sect. 7.1 7.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
13 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 2) Ch. 7 Sect. 7.3 7.4 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
14 Antenna Manufacturing and Measurements.(Part 3) Ch. 7 Sect. 7.5 7.6 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
15 Special Topics: Mobile Antennas, Antenna Diversity and Human Body Effects. Ch. 8 Sect. 8.2 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
16 Selection of Antenna Simulation Software on the Market Ch. 9 Sect. 9.3 Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley

 

Dersin Kitabı Antennas: From Theory to Practice, Dr. Yi Huang, Kevin Boyle ISBN: 9780470510285, Wiley
Diğer Kaynaklar C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd ed., John Wiley and Sons, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest