EEE 432 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ölçme ve Cihazlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 432
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 331 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı ölçme teknikleri ve ölçme cihaz tasarımı ve kullanımına ilişkin temel vermekttir. Temel ölçme birimi kavramı, ölçme hataları ve hassasiyet, ölçme düzenlerinin ve devrelerinin gerçekleştirilmesi ve tasarımı, ölçme cihazları ve uygun uygulamalar, değişik ölçme teknikleri, değişik fiziksel parametrelerin değişik dönüştürücüler ve sensörler kullanarak ölçümü ders süresince çalışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ölçme sürecinde olabilecek hataları analiz edebilecek
  • Sensörlerin ve cihazların kalibrasyonunda gerekleri belirtebilecek
  • Ölçme ve iletim sırasında eklenen gürültüyü tanımlayabilecek
  • Elektrik değişkenlerin ölçümünü tanımlayabilecek
  • Ölçülen işaretlerin iletimindeki gerekleri tanımlayabilecek
  • Cihaz/bilgisayar ağları kurabilecek
  • Belirli uygulamalat için uygun sensör önerebilecek
  • Ölçme düzenleri tasarlayıp, kurup ve test edebilecek
Tanımı Ölçme ve Test Cihazları, Ölçme Hataları ve Hassasiyet, Sensörlerinin ve Cihazların Kalibrasyonu, Ölçme ve İşaret İletiminde Gürültü, Elektrik Değişkenleri Ölçme, İleitm, Gösterge, Kayıt ve Ölçülen Verilerin Sunumu, Akıllı Cihazlar, Cihaz/Bilgisayar Ağları, Ölçmede Güvenirlik ve Güvenlik, Sensör Teknolojileri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ölçmenin Temelleri Bölüm.1 – Ders Kitabı
2 Cihaz Tipleri ve Performans Karakteristikleri Bölüm 2 Ders Kitabı
3 Ölçme Sürecindeki Hatalar Bölüm 3 – Ders Kitabı
4 Ölçme Sensörlerinin ve Cihazların Kalibrasyonu Bölüm. 4 – Ders Kitabı
5 Ölçme ve İşaret İletiminde Gürültü Bölüm. 5 – Ders Kitabı
6 Elektriksel Gösterme ve Test Cihazları Bölüm. 6 – Ders Kitabı
7 Elektrik Değişkenleri Ölçme Bölüm. 7 – Ders Kitabı
8 Elektrik Değişkenleri Ölçme Bölüm. 7 – Ders Kitabı
9 Ölçülen İşaretlerin İletimi Bölüm. 8 – Ders Kitabı
10 Sayısal Hesaplama ve Akıllı Cihazlar Bölüm 9 – Ders Kitabı
11 Cihaz/Bilgisayar Ağları Bölüm 10 – Ders Kitabı
12 Gösterge, Kayıt ve Ölçülen Verilerin Sunumu Bölüm 11, Ders Kitabı
13 Ölçmede Güvenirlik ve Güvenlik Bölüm 2 – Ders Kitabı
14 Sensör Teknolojileri Bölüm 13 – Ders Kitabı
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Alan S Morris, Measurement and Instrumentation Principles, 3rd/e, ButterworthHienemann, 2001
Diğer Kaynaklar (1) David A. Bell, Electronic Instrumentation and Measurements 2nd/e, Oxford Press, 2007; (2) S. Tumanski, Principle of Electrical Measurement, Taylor & Francis, 2006; (3) Ilya Gertsbakh, Measurement Theory for Engineers, Springer, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
7
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest