EEE 435 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Haberleşme Elektroniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 435
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 331 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere haberleşme verici ve alıcılarının tasarımı ve analizi için gerekli temel bilgileri vermektir. Ayrık devre elemanları ve tümeşik devreler ile yapılan tasarımlar tartışılacaktır. Tümleştirme konuları de incelenecektir. Laboratuar benzetimleri ve projeler ile pratik problemlere vurgu yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyo frekans yükselteçlerinin çalışma ilkelerini anlatabilecek,
  • Değişik osilatör devrelerinin tasarımını ve analizini yapabilecek
  • Bir Genlik Modülasyonu sisteminin bloklarını tanımlayabilecek
  • Genlik Modülasyonu verici devrelerinin analizini yapabilecek
  • Genlik Modülasyonu alıcı devrelerinin analizini yapabilecek
  • Frekans Modülasyonu verici devrelerinin analizini yapabilecek
  • Frekans Modülasyonu alıcı devrelerinin analizini yapabilecek
  • Faz kilitlemeli döngü devrelerinin analizini yapabilecek
  • Sayısal heberleşme devrelerinin kavramsal açıklamasını yapabilecek
  • Modülasyon sistemlerinin siğmülasyonlarını yapabilecek
Tanımı Rado Frekans Yükselteçleri, Modülasyon ve Genlik Modülasyon Sistemleri, Genlik Modülasyon Verici Devreleri, Genlik Modülasyon Alıcı Devreleri, Frekans Modülasyon Sistemleri, Frekans Modülasyon Verici Devreleri, Frekans Modülasyon Alıcı Devreleri, Faz Kilitlemeli Döngü Devre, Modülasyon Sistemlerinin benzetimleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radyo Frekans Yükselteçleri Bölüm 1 Ders Kitabı
2 Radyo Frekans Yükselteçleri Bölüm 1 Ders Kitabı
3 Osilatörler Bölüm 2 Ders Kitabı
4 Osilatörler Bölüm 2 Ders Kitabı
5 Modülasyon ve Genlik Modülasyon Sistemleri Bölüm 3,4,5 Ders Kitabı
6 Genlik Modülasyon Verici Devreleri Bölüm 6 Ders Kitabı
7 Genlik Modülasyon Alıcı Devreleri Bölüm 7 Ders Kitabı
8 Genlik Modülasyon Alıcı Devreleri Bölüm 8 Ders Kitabı
9 Frekans Modülasyon Sistemleri Bölüm 9 Ders Kitabı
10 Frekans Modülasyon Verici Devreleri Bölüm 9 Ders Kitabı
11 Frekans Modülasyon Alıcı Devreleri Bölüm 9 Ders Kitabı
12 Frekans Modülasyon Alıcı Devreleri Bölüm 10 Ders Kitabı
13 Faz Kilitlemeli Döngü Devresi Bölüm 10 Ders Kitabı
14 Sayısal heberleşme devre temelleri Bölüm 11, 12 Ders Kitabı
15 Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Paul H. Young, Electronics Communications Techniques, Prentice Hall, 5th Edition, 2004.
Diğer Kaynaklar (1) G M. Miller and J S. Beasley, Modern Electronic Communication, Prentice; Patrick D. van der Puije, Telecommunication Circuit Design, 2/e, John Wiley & Sons, 2002; (3) Kenneth K. Clarke, Donald T. Hess, Communication Circuits: Analysis and Design, 1994

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
6
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest