EEE 442 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sayısal Haberleşme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 442
Güz/Bahar
3
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  EEE 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı sayısal iletişim teorisi ve günümüzün modern iletişim sistemleri pratiğini öğretmektir. Dersin içeriğinde blok çizeneği seviyesinde sayısal iletişim, veri sıkıştırma, sayıl ve vektörel nicemleme, Nyquist kriteri, PAM ve QAM modülasyonu, sinyal kümeleri, AWGN kanalları için Shannon limiti, kodlama teknikleri, bir yada sıfır kararı ve yumuşak karar kodçözme, kafes kodlamalı kipleme, Viterbi algoritması, doğrusal Guass kanallarının denkleştirilmesi bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayısal iletişim teorisinin temellerini açıklayabilmeli,
  • iletişimde en çok kullanılan sayısal modülasyonların fonksiyonları ve karakteristiklerini tanımlayabilmeli,
  • rasgele sinyalleri, kodlamayı ve modülasyonu içeren temel sayısal iletişim sistemlerini analiz edebilmeli,
  • iletişim sistemleri uygulamalarında olasılık teorisi ve rassal süreçleri kullanabilmeli,
  • sınıfta tartışılan bazı sayısal iletişim sistemlerinin Matlab ortamında benzetimi ve performans analizini yapabilmelidirler.
Tanımı Bu derste işlenecek konular arasında modülasyon ve kodlama teorisinin gözden geçirilmesi; kafes kodlamalı kipleme (TCM); çokyollu sönümlü kanallar üzerinde sayısal sinyalleşme; sayısal iletişim için yayılı spektrum sinyalleri; çoklu erişimli sistemler, zaman bölüşümlü çoklu erişim, kod bölüşümlü çoklu erişim, frekans bölüşümlü çoklu erişim; OFDM haberleşme sistemleri bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; olasılık ve rastlantı süreçleri teorisi gözden geçirilmesi Bölüm 2. Digital Communications. Proakis. ISBN 0072321113.
2 Kiplenim ve sinyal gösterimleri Bölüm 3.13.4. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
3 PAM, PSK, QAM; sinyal kümesi dmin Bölüm 3.13.4. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
4 Güç verimliliği; veri spectrum belirleme ve spectral verimlilik Bölüm 3.13.4. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
5 AWGN kanalı; en büyük olabilirlik kestirim teorisi Bölüm 4.14.6. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
6 Uyumlu süzgeçleme (uyumlu alıcı); hata oranları; rasgele faz kanalı Bölüm 4.14.6. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
7 Band sınırlamalı kanallar; simgelerarası girişim (ISI); Nyquist darbe biçimlendirme Bölüm 9.19.5. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
8 Optimum verici / alıcı süzgeçleri; denkleştirme (doğrusal, karar geribeslemeli denkleştirme) Bölüm 9.19.5. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
9 Çoklu kanallı ve çoklu taşıyıcılı sistemler; dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM) Bölüm 11.111.2. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
10 Bit ve güç dağıtımı; tepeortalama güç oranı Bölüm 11.111.2. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
11 Yayılı spektrum iletişimi Bölüm 12.112.3. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
12 Direk dizi yayılı spektrum; frekanshoplamalı yayılı spektrum Bölüm 12.112.3. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
13 Sönümlü kanallar Bölüm 13.113.5. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
14 Çokyollu sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri Bölüm 13.113.5. Digital Communications. Proakis & Salehi. ISBN 0072957166.
15 Sayısal İletişim alanında seçme konular Ders Notları
16 Final gözden geçirme Ders Notları

 

Dersin Kitabı J.G. Proakis and M. Salehi, “Digital Communications”, 5th Ed., McGrawHill, 2007, ISBN 0072957166.
Diğer Kaynaklar 1. J.G. Proakis and M. Salehi, “Fundamentals of Communication Systems”, ISBN 013147135X. 2. B. Carlson, P.B. Crilly, J.C. Rutledge, “Communication Systems”, McGraw Hill, 2002, ISBN 0071121757. 3. L.W. Couch II, “Modern Communication Systems Principles and Applications”, Prentice Hall, 1995.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
36
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest