EEE 471 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yüksek Gerilim Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 471
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı yüksek gerilimin üretimi ve ölçümü, elektrostatik alanlar, alan gerilme kontrolü, gazlarda ve yalıtkanlarda elektriksel yalıtkanlığın bozulması, hasarsız yalıtım testleri, aşırı gerilimler ve dış yalıtımın tasarımı ve testi için gereken temel yöntemleri tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yüksek gerilim üretme yöntemlerini açıklayabilecek,
  • Yüksek gerilimin nasıl ölçüleceğini anlatabilecek,
  • Elektrostatik alanları ve onların kontrolünü tarif edebilecek,
  • Gazlarda, dielektrik sıvılarda ve katılarda elektriksel yalıtkanlığın bozulmasını açıklayabilecek,
  • Hasarsız yalıtım test yöntemlerini değerlendirebilecek,
  • Aşırı gerilimler, sınama işlemleri ve yalıtım düzenlemesini tarif edebilecek,
  • Dış yalıtımın nasıl tasarlanıp, sınanacağını ifade edebilecektir.
Tanımı Yüksek gerilimin üretimi ve ölçümü, elektrostatik alanlar ve alan gerilme kontrolü, elektriksel yalıtkanlığın bozulması, hasarsız yalıtım testleri, aşırı gerilimler ve dış yalıtım tasarımı ve testi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Böl. 1, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
2 Yüksek Gerilim Üretimi Böl. 2, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
3 Yüksek Gerilim Üretimi Böl. 2, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
4 Yüksek Gerilim Ölçümü Böl. 3, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
5 Yüksek Gerilim Ölçümü Böl. 3, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
6 Elektrostatik Alanlar ve Alan Gerilme Kontrolü Böl. 4, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
7 Gazlarda Elektriksel Yalıtkanlığın Bozulması Böl. 5, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
8 Gazlarda Elektriksel Yalıtkanlığın Bozulması Böl. 5, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
9 Katı ve Sıvı Elektriksel Yalıtkanlarda Bozulma Böl. 6, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
10 Katı ve Sıvı Elektriksel Yalıtkanlarda Bozulma Böl. 6, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
11 Hasarsız Yalıtım Test Yöntemleri Böl. 7, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
12 Aşırı Gerilimler, Sınama İşlemleri ve Yalıtım Düzenlemesi Böl. 8, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
13 Aşırı Gerilimler, Sınama İşlemleri ve Yalıtım Düzenlemesi Böl. 8, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
14 Dış Yalıtım Tasarımı ve Testi Böl. 9, E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
15 Tekrar Ders Notları
16 Final

 

Dersin Kitabı E. Kuffel, W. S. Zaengl, E. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2. Baskı, Newnes, 2000.
Diğer Kaynaklar M. S. Naidu, V. Kamaraju, High Voltage Engineering, 3. Baskı, Tata McGraw Hill, 2004.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest