EEE 472 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 472
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  EEE 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, üretilen elektrik enerjisinin iletim ve dağıtım aracılığıyla yapılan sevkiyatının geleneksel yöntemlerini tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir elektrik güç sisteminin üretim, iletim ve dağıtımla ilgili olan temel bileşenlerini belirleyebilecek,
  • Güç sistemlerinde iletim ve dağıtımı tarif edebilecek,
  • İletim hatlarında yüksek gerilim kullanmanın yararlarını açıklayabilecek,
  • AC ve DC iletim arasında kıyaslama yapabilecek,
  • Havai iletimin yarar ve zararlarını listeleyebilecek,
  • Nakil hatları ve dağıtım trafo merkezlerini anlatabilecek,
  • Güç akışı çözümlemesi için, verilen bir güç sisteminin şebeke matrisini kurabilecek,
  • Güç çarpanının önemini açıklayabilecek ve bu çarpanın iyileştirilmesi için yöntemler önerebilecektir.
Tanımı Bu ders iletim ve dağıtım için elektrik güç sistemlerinde kullanılan gerilim seviyeleri, güç iletim sistemi çeşitleri ve bileşenleri, güç dağtım sistemleri ve güç çarpanı iyileştirme yöntemleri gibi temel kavramları ve yöntemleri içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders kitabı ve kaynaklar
2 Enerji tüketimi, bir güç sisteminin yapısı, elektrik enerji üretimi, sevkiyat sistemleri ve elektrik enerjisi tüketimi Ders kitabı ve kaynaklar
3 Güç iletim ve dağıtımına genel bakış Ders kitabı ve kaynaklar
4 Güç sistemlerinde temel kavramlar, terminoloji ve hesaplamalar Ders kitabı ve kaynaklar
5 İletim sistemi planlaması Ders kitabı ve kaynaklar
6 İletim hattı yapıları ve donanımı Ders kitabı ve kaynaklar
7 Havai güç iletimi Ders kitabı ve kaynaklar
8 Havai güç iletimi Ders kitabı ve kaynaklar
9 Esnek AC iletim sistemi (FACTS), yeraltı güç iletimi Ders kitabı ve kaynaklar
10 DC güç iletimi, koruyucu donanım ve iletim sistemi koruması Ders kitabı ve kaynaklar
11 Dağıtım sistemi planlaması ve otomasyonu, yük özellikleri Ders kitabı ve kaynaklar
12 Dağıtım transformatörleri, gerilim düşmesi ve güç kaybı hesapları Ders kitabı ve kaynaklar
13 Nakil hatları ve dağıtım trafo merkezlerinin tasarımı, SCADA sistemi Ders kitabı ve kaynaklar
14 Dağıtım sistemlerine kapasitör uygulamaları Ders kitabı ve kaynaklar
15 Tekrar Ders Notları
16 Final

 

Dersin Kitabı

(i) T. Gönen, "Electrical Power Transmission System Engineering: Analysis and Design," 3. Baskı, CRC Press, 2014

(ii) T. Gönen, "Electric Power Distribution System Enginering," 2. Baskı, CRC Press, 2008

Diğer Kaynaklar

(i) L. L. Grigsby, "Electric Power Generation, Transmission, and Distribution," 3. Baskı, CRC Press, 2012

(ii) C. Bayliss and Brian Hardy, "Transmission and Distribution Electrical Engineering," 4. Baskı, Newnes, 2012

(iii) J. D. Glover, M. S. Sarma, and T. J. Overbye, "Power System Analysis and Design," 5. Baskı, Cengage Learning, 2012

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest